Công trình đã thi công

Thi công biệt thự tại Hải Dương

Thi công biệt thự tại Hải Dương

xem thêm » Hoàng Minh Thi công biệt thự tại Hải Dương
Thi công biệt thự tại Đông Anh - Hà Nội

Thi công biệt thự tại Đông Anh - Hà Nội

xem thêm » Hoàng Minh Thi công biệt thự tại Đông Anh - Hà Nội
Thi công biệt thự tại Sơn Tây - Hà Nội

Thi công biệt thự tại Sơn Tây - Hà Nội

xem thêm » Hoàng Minh Thi công biệt thự tại Sơn Tây - Hà Nội
Thi công biệt thự tại Bắc Giang

Thi công biệt thự tại Bắc Giang

xem thêm » Hoàng Minh Thi công biệt thự tại Bắc Giang
Thi công dự án nhà hàng tại Hòa Bình

Thi công dự án nhà hàng tại Hòa Bình

xem thêm » Hoàng Minh Thi công dự án nhà hàng tại Hòa Bình
Thi công dự án tại Ba Vì Hà Nội

Thi công dự án tại Ba Vì Hà Nội

xem thêm » Hoàng Minh Thi công dự án tại Ba Vì Hà Nội
Công trình biệt thự Lái Thiêu - Bình Dương

Công trình biệt thự Lái Thiêu - Bình Dương

xem thêm » Hoàng Minh Công trình biệt thự Lái Thiêu - Bình Dương
Công trình biệt thự tại Thái Bình

Công trình biệt thự tại Thái Bình

xem thêm » Hoàng Minh Công trình biệt thự tại Thái Bình